Contacte

Informació de contacte

Podeu contactar amb nosaltres a través d'aquest formulari o bé a través dels nostres canals de contacte.


  • CONTACTE GENERAL - hola@cooperativasocialpenedes.org

  • COMANDES PRODUCTES - comandes@ladistribuidora.cat

  • Joan Lluís Climent - climentjl@cooperativasocialpenedes.org

  • Jordi Solé - jsole@cooperativasocailpenedes.org

  • Carme Montserrat - cmontserrat@cooperativasocialpenedes.org

  • Toni González - tgonzalez@cooperativasocialpenedes.org

Formulari de contacte