Iniciatives per a empreses i ajuntaments

hombre-mayor-con-traje-reflectante-con-el-pulgar-arriba_1149-1122

Iniciatives per a empreses i ajuntaments

per a crear llocs de treball a persones en risc d'exclusió
L’activitat de Cooperativa Social Penedès se centra la creació d'Unitats de Negoci per facilitar llocs de treball a persones en RISC d’EXCLUSIÓ SOCIAL amb l’objectiu de cobrir necessitats que el mercat demanda, al mateix temps que generem ocupació.


DESTINATARIS 

- Administracions públiques i locals

- Empreses del sector de l'hostaleria

- Empreses del sector alimentari

- Empreses del sector vinícol

- Empreses industrials

- Empreses químiques

- Oficines


USUARIS

Ens dirigim a persones caracteritzades per tenir importants mancances estructurals, formatives, econòmiques i afectives. En molts casos, associades a una salut molt precària, tant a nivell físic com psíquic i moltes d'elles no presenten hàbits i actituds laborals. Es tracta de minories ètniques i culturals, persones amb antecedents d'addiccions i/o estades a la presó, col·lectius que presenten un context sociocultural baix,  persones amb càrregues familiars importants o famílies d'estructura monoparental.


Els nostres programes

La cooperativa té convenis per desenvolupar els següents Programes-Serveis:

1.SERVEI DE NETEJA: escoles, oficines, residències, hotels, restaurants..)

2.SERVEI DE SUPORT A LES BRIGADES MUNICIPALS

3.SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS

4.SERVEI DE PINTURA I MANTENIMENT D'EDIFICIS MUNICIPALS

5.PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ laboral dirigits a col·lectius vulnerables com la formació ocupacional, les pràctiques laborals, la formació en competències transversals, l'espai de recerca de feina, l'aula d'alfabetització, els itineraris personals d'inserció, els programes d'orientació i suport a la inserció de col·lectius en situació de major vulnerabilitat, el servei de mesures penals alternatives i el servei d'orientació i informació laboral.

6.TREBALL EN XARXA: col·laboració amb els diferents programes socials municipals. Acords amb empreses per la inserció de les persones formades. Acords amb altres entitats per buscar l'encaix i formació adequada per cada persona.Com funcionem?


Les persones beneficiàries dels nostres projectes vénen derivades pels diferents Serveis Socials de la nostra comarca, de la Fundació Mas Albornà o Càritas.

La persona es fa responsable del seu procés d'inserció a través de pactes, acords i compromisos inicials, ja que és l'única manera de tirar endavant amb garanties el "seu" projecte d'inserció", i poder sortir de la seva situació d'exclusió. Nosaltres només som els acompanyants en tot el procés. 

Al llarg del projecte es mantenen tutories de seguiment on es revisen els objectius acordats i es modifiquen i s'ajusten. El participant es compromet a la formació, a les sessions informatives, de treball així com a complir els pactes amb els tècnics durant tot el procés tant formatiu, com de recerca de feina.