Inserció i treball

La nostra finalitat és crear llocs de treball dintre del nostre territori a través de l’impuls i la promoció de projectes i iniciatives d’inserció, tot buscant aliances i partners que col·laborin en aquesta fita.

Risc d’exclusió

Impulsem projectes pensats per a donar feina a a persones que es troben en risc d’exclusió, com ara minories ètniques i culturals; amb antecedents d’adiccions i/o estades a la presó; amb un context sociocultural baix; persones amb càrregues familiars o famílies monoparentals.

Unitats de negoci

Cada projecte que impulsem és una unitat de negoci i cadascuna d’elles persegueix el mateix objectiu: la creació de llocs de treball.

Descobreix les nostres iniciatives de creació de llocs de treball

GestinetHome